• สัญชาติไทย เพศหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • ประสบการ์ณทางด้านงานพิธีกรทางทีวี
 • มีความรับผิดชอบสูงและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, age 20 -30 years old. Height > 165 cm
 • Bachelor’s degree in any filed
 • Good command of English, ability to speak other

16-Jan-17

 

Applied
 • Great Company
 • Great location
 • Huge Package

11-Jan-17

 

Applied
 • Great Company
 • Great package
 • Very senior role with excellent JD

11-Jan-17

 

Applied
 • Website content translation
 • Analyse language specific data
 • Fluent HK-Cantonese & excellent writing skills

09-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.