• เป็นตัวแทนธนาคารฯในการเข้าเยี่ยมลูกค้า
 • เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโครงการ SCB CARE
 • มีบุคลิกภาพดีเยี่ยม กล้าแสดงออก

22-Mar-17

 

Applied
 • Website content translation
 • Analyse language specific data
 • Fluent HK-Cantonese & excellent writing skills

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Great Company
 • Great package
 • Very senior role with excellent JD

20-Mar-17

 

Applied
 • Great Company
 • Great location
 • Huge Package

20-Mar-17

 

Applied
 • Master in top tier educational is preferred
 • 10 years in music,entertainment, media industries
 • Expert in artists/singers and project planning

18-Mar-17

 

Applied
 • Willing to work dayshift; 5 days a week
 • Excellent verbal and written skills in English
 • Should have strong analytical and problem solving

13-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.