• ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง,สถาปัตย์,โยธา
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานและ 3D,Sket up
  • เขียนแบบและแก้ไขแบบงานก่อสร้าง งานโครงสร้าง

21-Oct-16

 

Applied
  • เพศชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 25-35 ปี
  • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตย์กรรม
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสถาปัตย์

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.