• มีความรู้ด้านการออกแบบ คำนวณเขียนแบบ จัดแบบงานได้
  • สามารถเขียนแบบได้ และใช้โปรแกรม Auto Cad ได้
  • สามารถเคลียแบบและ Combine Shop drawing งานได้

22-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.