• ปริญญาตรี
  • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
  • ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้

7 hours ago

 

Applied
  • ใช้โปรแกรมด้านการออกแบบ 3D ได้อย่าง มืออาชีพ
  • ออกแบบ 3D งาน present สระว่ายน้ำ และงาน อาคาร
  • มีความ ความคิดสร้างสรรค์ Creative สูง

20-Jul-17

 

Applied
  • งานสระว่ายน้ำ และงาน อาคารประกอบ ทำงาน
  • เพศหญิง /ชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
  • การศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส. ด้านก่อสร้าง สถาปัตย์

20-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.