• ควบคุม ดูแล บริหารจัดการการดำเนินงานตามโครงการต่าง
  • ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
  • ติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานและลูกค้า

3 hours ago

 

Applied
  • วางแผน ควบคุม ดูแล งานด้านทรัพยากรบุคคล
  • งานด้านฝึกอบรม
  • งานด้านแรงงานสัมพันธ์

3 hours ago

 

Applied
  • เพศ : หญิง , ชาย อายุ 20 - 35 ปี
  • ระดับการศึกษา : ปวส.
  • สามารถใช้โปรแกรม 3D, AUTO CAD

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.