• จบปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรม
  • สามารถใช้โปรแกรม Autocad, 3d, sketchUp, photoshop
  • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบโครงสร้างไม้จะพิจารณาพิเศ

02-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.