• ชาย อายุ 23 - 35 ปี
  • ส่องกล้องหาแนว และค่าระดับก่อสร้างได้
  • สามารถถอดแบบก่อสร้าง และประมาณราคาได้

27-Jul-17

 

Applied
  • ชาย อายุ 23 - 35 ปี
  • ปวส. หรือ วุฒิ ปวช. อาวุโส (สาขาวิชาสำรวจ/โยธา)
  • ถอดแบบและประมาณราคาได้

27-Jul-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี (วิศวกรรมสำรวจ)
  • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

27-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.