• มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง
  • ใช้โปรแกรมเขียนแบบและออกแบบได้ดี
  • ตรวจสอบงาน

17-Jan-17

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด สถาปัตยกรรม
  • ใช้โปรแกรม 3D,Autocad,Photoshop,Skecth up ได้ดี
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

16-Jan-17

 

Applied
  • ออกแบบ เขียนแบบ
  • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด สถาปัตยกรรม
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.