• ดูแลบริหารจัดการภูมิสถาปัตย์ การตกแต่งภายใน
  • ปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรม
  • ประสบการณ์ออกแบบและควบคุมงานตกแต่งภายใน

22-Feb-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
  • ปวช.ขึ้นไป สาขางานก่อสร้าง,โยธา,สถาปัตย์
  • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง

21-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.