• บริหารหน้างาน และควบคุมงาน ให้ได้คุณภาพ
 • ประสบการณ์ 5ปีขึ้นไป
 • งานก่อสร้างบ้าน หรือ อาคารพักอาศัย เน้นงานสถาปัตย์

19 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท วิศวกรรมโยธา, สถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์ 5ปีในสายงานออกแบบและโครงหลังคาสำเร็จรูป
 • ใช้โปรแกรม Sketch-up, AutoCAD, SAP, MS Office ได้

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบแม่พิมพ์และสร้างแม่พิมพ์บนโปรแกรม Autocad
 • เข้าใจและอ่านแบบ 2D 3Dได้
 • ชาย อายุ 25-40 ปี

20-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี (วิศวกรรมสำรวจ)
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

20-Jun-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • ส่องกล้องหาแนว และค่าระดับก่อสร้างได้
 • สามารถถอดแบบก่อสร้าง และประมาณราคาได้

20-Jun-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • ปวส. หรือ วุฒิ ปวช. อาวุโส (สาขาวิชาสำรวจ/โยธา)
 • ถอดแบบและประมาณราคาได้

20-Jun-17

 

Applied
 • Supervise and monitor the design process
 • Supervise the product usage / bid projection
 • Can check the site. Including discussion

19-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.