• เขียนแบบงานโดยใช้ Auto Cad
  • เพศชาย
  • สามารถอ่านแบบ และถอดแบบก่อสร้างได้

13 hours ago

 

Applied
  • เขียนแบบร่างแสดงภาพแผนผัง
  • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
  • ควบคุมรายละเอียดของแบบแปลน ทั้ง Landscape

19-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.