• คำนวณพท จากแปลน Auto cad
  • ใช้โปรแกรม Auto cad ได้ดี
  • ใช้โปรแกรม Auto cad ได้ดี

11 hours ago

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาโยธา , อุตสาหการ , เครื่องกล
  • เพศชายอายุ 24 - 35 ปี
  • ประสบการณ์ทางด้านการเขียนแบบ ออกแบบ

24-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.