• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์งานเขียนแบบระบบปรับอากาศ(HVAC.)

23 hours ago

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขา สถาปัตย์ฯ/โยธา/ไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ในการควบคุมงานโครงการอสังหาริมทรัพย์
  • รับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง
  • ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรม
  • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.