• ปริญญาตรี สาขา สถาปัตย์ฯ/โยธา/ไฟฟ้า
  • ประสบการณ์ในการควบคุมงานโครงการอสังหาริมทรัพย์
  • รับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์งานเขียนแบบระบบปรับอากาศ(HVAC.)

08-Dec-16

 

Applied
  • Bonus 4-5 mths, Group Health Insurance, Language
  • Building Maintenance Service
  • 1 - 3yrs, exp, in Electrical or any related field

05-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.