• เขียนแบบบ้าน แบบโครงสร้าง
  • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้
  • ปวส. - ป.ตรี สาขาก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม

25-Feb-17

 

Applied
  • เขียนแบบบ้าน แบบโครงสร้าง
  • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้
  • ปวส. - ป.ตรี สาขาก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม

25-Feb-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Shop Drawing
  • ตรวจสอบงานสถาปัตย์ และ จัดทำเอกสาร

20-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.