• จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD, Sketch up.. etc.

5 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์
 • มีประสบการณ์ จบใหม่ 0-2 ปี
 • ทำแบบเสนอราคา และคิดปริมาณงานในบางครั้ง

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สถาปนิก โฟร์แมน ถอดราคางานก่อสร้าง
 • ป.ตรี ถ้ามีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี พิจารณาพิเศษ
 • เงินเดือน 18,000 บาท ปรับฐานเงินตลอดตามความสามารถ

5 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 - 35 ปี
 • จบสาขาช่างโยธา หรือก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านก่อสร้างมา 2 - 5 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • CAD Operator
 • Design engineer
 • AutoCad 2D & 3D

5 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • To manage and monitor as assigned project
 • Bachelor or Master degree in Interior Design
 • Incentive, Telephone Expense, Gasoline

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานอาคาร โครงสร้างสถาปัตย์
 • ควบคุมงานก่อสร้าง

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น 3D,Photoshop
 • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง

5 hours ago

 

Applied
 • มีทักษะในการใช้พูดและเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาเคหะภัณฑ์, ตกแต่งภายใน
 • ประสบการณ์ด้านการควบคุมงานโครงการ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานก่อสร้างอาคารสูง
 • เพศชาย อายุ 28-38 ปี
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาโยธา ก่อสร้าง

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับเหมางานโครงสร้างหรืองานสถาปัตย์
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาโท

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาโยธา ก่อสร้างไฟฟ้า เครื่องกล
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Auto Cad ได้
 • มีประสบการณ์เขียนแบบงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 3 ปี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบงานโครงสร้างและสถาปัตย์
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, Thai nationality, Age 22 - 30 years old
 • Bachelor Degree in Architecture, Interior
 • Have own car and driving license

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years in Process Architect position
 • Experience on multiple hardware and software
 • Enhance and transform business processes

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Science or Engineer
 • Design Technical/Integration Architecture
 • In-depth understanding of SOA/EAI/ESB concepts

14 hours ago

 

Applied
 • Coated products, Regional Sales
 • building and construction market, South East Asia
 • Connection with manufacturer

15 hours ago

 

Applied
 • Construction Materials
 • Sales
 • Flooring / Paint / Roofing / Cement / Wood

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female.
 • Bachelor's Degree or higher in Interior Design
 • At least 2 years experience in Interior Design

26-Jun-17

Base salary + high commission

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นๆ
 • สามารถใช้โปรแกรม 3D, AutoCAD, Sketch up, Photoshop
 • สามารถถอดแบบ ออกแบบ และเขียนแบบตกแต่งภายใน

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถเลื่อนตำแหน่งงานได้ตามความสามารถ
 • สามารถพิจารณาค่าจ้างได้ตามความสามารถ
 • ทำงานเป็นทีม

26-Jun-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • สามารถเลื่อนตำแหน่งงานได้ตามความสามารถ
 • สามารถพิจารณาปรับค่าจ้างได้ตามความสามารถ
 • ทำงานเป็นทีม

26-Jun-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Good understanding in the architectural design p
 • Good command of English and other language skills
 • Minimum of 4 - 5 years similar working experience

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • To establish and review the Hotel’s brief
 • Attend coordination meetings
 • Review and comment on preliminary Project concepts

26-Jun-17

 

Applied
 • ปวส / ปริญญาตรีจบมาทางด้านสถาปัตยกรรม
 • ควบคุมการก่อสร้าง (Construction Management)
 • มีประสบการณ์ ทางด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม

26-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • อายุ 21-30 ปี
 • ออกแบบเพื่อปลูกสร้าง

26-Jun-17

 

Applied
 • Take off quantity and generate project estimate
 • Make company cost standard, and compare material
 • Prepare subcontractor bidding document

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน วิศวกรโยธา
 • มีประสบการณ์ในการคิดราคางาน ID หรือ QS

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Oversee and direct construction projects
 • Review project in-depth to schedule deliverables
 • Coordinate and direct construction workers

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 22-45 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม

26-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านงานภูมิสถาปัตย์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD,3D Max ได้

25-Jun-17

 

Applied
 • Tenant Coordinator - The Emporium Shopping Comple
 • Bachelor Degree and able to speak English well
 • Salary able to negotiable

25-Jun-17

 

Applied
 • Opportunity to join well known construction
 • Opportunity to develop your skills in both challen
 • Opportunity to gain good welfare and well benefits

24-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Developing a variety of interior and exterior
 • Learning to apply the lighting manufacturers
 • Constantly staying abreast of the latest lighting

23-Jun-17

 

Applied
 • computer design skills
 • sketching skill
 • Good knowledge of local codes and regulations.

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย อายุ 26-32ปี
 • ปวส ขึ้นไป
 • ต้องเขียนแบบได้

23-Jun-17

 

Applied
 • อายุ20ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

23-Jun-17

 

Applied
 • อายุ20ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

23-Jun-17

 

Applied
 • Thai nationality, male, aged under 30 years old
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • At least 5 years of experience in monitoring

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชายหรือ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad, 3D Max
 • บุคลิกดี และมนุษสัมพันธ์ดี

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only, age between 25-35 years old
 • Degree in Architecture, Interior Design.
 • 3-5 years experience in exhibition industry.

23-Jun-17

 

Applied
 • Male/Female age between 28-38 years old
 • Degree in Interior Design,Architecture or related
 • Excellent in project management skill

23-Jun-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 21 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • Auto cad เขียนแบบงานระบบ ไฟฟ้า ประปา แอร์
 • ปวส. - ปริญญาตรี เพศ ชาย
 • สามารถออก site งานต่างจังหวัดได้

23-Jun-17

 

Applied
 • Flooring specification consultant
 • Flooring
 • consultant

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

23-Jun-17

 

Applied
 • Information & Data Accountability and Strategy
 • Foundation Data Assets & Business Data Management
 • 3-6 years of IT/digital marketing experience

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Age 32 years up, male or female
 • Degree in Civil Engineer, or Architecture
 • Experience in project-based sales

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Positive thinker with good design skill
 • Able to lead term
 • Enjoy working & learning others living quality

23-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.