• เขียนแบบ,ออกแบบ,โดยใช้โปรแกรม Autocad
  • เพศชาย
  • มีความขยันอดทน

26-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ขึ้นไป
  • มีความรู้ในเรื่องงานออกแบบทั้ง Exterior/Interior D
  • มีความสามารถในการสื่อสาร, มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.