• เพศ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied
 • Customer visit to understand current market
 • Provide technical advice to customer
 • Promote Jotun Product with the objective

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง
 • ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรม
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาโยธา , อุตสาหการ , เครื่องกล
 • เพศชายอายุ 24 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ทางด้านการเขียนแบบ ออกแบบ

22-Apr-17

 

Applied
 • Opportunity to utilize your construction skill
 • Able to acquire knowledge about interior
 • Able to acquire knowledge about constrution

22-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Good systematic thinking and planning.
 • Possess strong leadership, self-confidence.
 • - Ability to work independently.

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.