• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน
 • รับผิดชอบในการจัดทำบันทึกรายการบัญชี
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

7 hours ago

 

Applied
 • ERP & Application support
 • Regional support
 • Good English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IT Project Manager (Datastage/Data Warehouse)
 • At least 5 years hands-on experience in Datastage
 • Excellent communication skills in English

7 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • 3 – 5 years of experience JAVA base language
 • Familiar with Java Enterprise Edition (J2EE)
 • Familiar with Spring MVC framework and JSP servlet

7 hours ago

 

Applied
 • Min. 2 year experience within the financial
 • Strong, instinctive understanding of software test
 • Good command of spoken and written English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Thai nationality only
 • Bachelor in Computer Science, Computer Engineering
 • Experience in IT Software on PL/SQL

7 hours ago

 

Applied
 • ERP, SCM, EAM, Finance solution implementation
 • 5 full-cycle projects, experience
 • 5 yrs as functional consultant experience

7 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • Experience coding web-based applications
 • Good experience using J2EE, web services, XML
 • Good spoken and written English

7 hours ago

 

Applied
 • Minimum of 3 years experiences in Java programming
 • Web/Mobile/Desktop Application Development
 • Familiar with OOP and strong knowledge in Database

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus,Transportation allw,Dental Ins,Lift Ins, Etc
 • Main responsibility is to implement ERP (Finance)
 • Experience in ERP system implementation

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of 3 years experiences in C#/VB/ASP .NET
 • Web/Mobile/Desktop Application Development
 • Familiar with OOP and strong knowledge in Database

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Prepare and implement software programs
 • Participate actively in the various design reviews
 • Excellent written and oral English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • BAP development at least 5 years
 • Fluent in English

7 hours ago

THB30k - 70k /month

Applied
 • Exp 1 yr up in SAP FI
 • Good English skill with TOEIC: 550 up
 • GPA at least 2.75

7 hours ago

 

Applied
 • They have positions that cover skills
 • C#, AngularJS, MVC, SQL, Javascript.
 • Azure Cloud a clear advantage but not essential.

7 hours ago

 

Applied
 • 4 year-experience or more in ERP solution design
 • Strong knowledge in business process
 • Finance and Accounting is a must

7 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • เขียนโปรแกรมโดยใช้ ภาษา php, Javascript, html
 • มีประสบการณ์ทำงานในการเขียนโปรแกรม อย่างน้อย 5 ปี
 • คุ้นเคยกับระบบปฏิบัติการ Ubuntu

7 hours ago

 

Applied
 • และมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีด้านฐานข้อมูล
 • เขียนโปรแกรมโดยใช้ ภาษา SQL ได้
 • เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานพัฒนาระบบ electronic walle

7 hours ago

 

Applied
 • Experience in functional front-end development.
 • Experience with Javascript, HTML, CSS
 • Understanding of the Software Development Life

7 hours ago

 

Applied
 • Develop training materials for key user training
 • Train SAP functionalities to CLIENT key users
 • Provide and develop data conversion template

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At lese 3 years working experience in SAP MM
 • Strong background in financial and accounting
 • Drive test planning and execution

7 hours ago

 

Applied
 • At lese 3 years working experience in SAP SD
 • Drive test planning and execution
 • Manage process and functional design activities

7 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลระบบงานทางด้าน Web Application
 • ช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่ๆตามความต้องการ
 • ดูแลประสานงานกับ IT Outsource

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Computer Science
 • Experience in PL/SQL on Oracle or Microsoft SQL
 • Having object-oriented programming (OOP) skills

7 hours ago

 

Applied
 • ERP software solution sale
 • 3-5 years of sales experience in ERP
 • Good in English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Java / J2EE
 • Leading Thai bank
 • Ratchadapisek Area

7 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Deep knowledge of the C# .NET programming
 • 0-4 years of experience working as a developer
 • New grads also welcome

7 hours ago

 

Applied
 • Process-driven analysis skills is needed
 • Strong interpersonal
 • Fast learner and self-starter

7 hours ago

 

Applied
 • 1 year experience in Tester.สามารถ Build PGM
 • ทำเอกสาร ได้เช่น Test Case,Test Script
 • ใช้ Command SQL เช่น Select,Join

7 hours ago

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in Finance module
 • Programming knowledge with C#.Net
 • Good in English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อบรม Training Support Program
 • มีสวัสดิการ ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์
 • เงินเดือน 18K หรือมากขึ้นตามความสามารถ

9 hours ago

 

Applied
 • Experience integrating mobile applications
 • Able to work well without supervision
 • Good command of spoken and written in English

12 hours ago

 

Applied
 • Work for a leading electronics company
 • Strong in System Analysis and Design
 • Open for permanent or contract base

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Pre-Sales solution or related
 • Server, Storage, Virtualization, Software Solution
 • IT project and provide consulting

17 hours ago

 

Applied
 • COBOL,application testing, Fix bug, Design System
 • Cobol programming, JCL, CICS, application testing
 • Banking experience

18 hours ago

 

Applied
 • ASP.NET, C#, VB.NET, PYTHON
 • งานประจำ ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.
 • สถานที่ทำงานใกล้ BTS อโศก MRT สุขุมวิท

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Microsoft Dynamics AX FICO FI and CO
 • SAP AX ERP Consultant Senior Level
 • 5 years of experience

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree in IT
 • Ability to work in dynamic environments
 • Good spoken and written English

22 hours ago

 

Applied
 • Requirement Analysis / Design for Development
 • Business Logic Development
 • Oracle SQL Develop

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years+ experience in programming .NET Technology
 • Experience in C#.NET, VB.NET, ASP.NET, MVC
 • Strong in analysis and troubleshooting of software

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years+ experience in programming JAVA Technology
 • experience in JSP, EJB, Spring, Struts, Hibernate
 • Strong analytical thinking & problem solving skill

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Science or Engineering
 • Minimum 5-7 years in Dynamics AX
 • Working experience involving technical consulting

25-Apr-17

 

Applied
 • Good experience with Java
 • Software development
 • At least 3 years experience

25-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ประยุกต์ใช้ HCM และ ดำเนินการทั้งระบบ
 • ออกแบบและสร้าง SAP HCM Success factor
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปี

25-Apr-17

 

Applied
 • SQL skills highly desired
 • 3+ year’s development experience.
 • Strong knowledge JavaScript and HTML 5.

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • 7+ years’ experience
 • AS/400 computer system.
 • SAP knownledge.

25-Apr-17

 

Applied
 • Responsible for gathering and analysis requirement
 • Good Knowledge in Biometric Technology
 • Good spoken and written English is required.

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • C#.Net,VB.Net,ASP.Net
 • developer,software developer
 • software engineer,โปรแกรมเมอร์

25-Apr-17

 

Applied
 • JAVA .NET DB2 WebSphere.
 • SDLC process/ CMMI
 • Strong Open platform Technology

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Configure SAP PM Module
 • Implementation and Support projects
 • Provide daily solutions for SAP

25-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.