• วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์
  • มีทักษะในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น PHP,.net MS
  • สามารถทำ web site ได้ (มีประสบการณ์)

29-May-17

 

Applied
  • Minimum 1 year experience in SAP Support
  • Have solid experience of SAP Interface
  • Proficiency in English both written and spoken

25-May-17

THB25k - 30k /month

Applied
  • .Net / Java / Scala Full Stack Engineer
  • eCommerce Web Development
  • Full SDLC and core coding

24-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.