• ทำการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
  • ทำการพัฒนาเกี่ยวกับระบบ Web Development
  • วุุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี คอมพิวเตอร์

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.