ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 628 ตำแหน่งงาน
  True Digital & Media Platform Company Limited's banner
  True Digital & Media Platform Company Limited's logo

  Security Advisory and DevSecOps Team Lead

  True Digital & Media Platform Company Limited
  Prakanong
  • Bachelor's Degree in IT or Related Field
  • Knowledge in Vulnerability Management
  • Familiar with Kubernetes, Terraform, Ansible
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  Bangrak
  • ปสก.อย่างน้อย 1 ปี C#.Net ,ASP.NET, MVC, Python
  • รักการ coding, ชอบศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ
  • โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันกลุ่ม,ลาพักร้อน
  Conspiracy Co., Ltd.'s banner
  Conspiracy Co., Ltd.'s logo

  Full Stack Developer

  Conspiracy Co., Ltd.
  WattanaTHB 25K - 55K /เดือน
  • พัฒนาเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ดูแล ตรวจสอบ แกไ้ข และปรับปรงุ ระบบที่พัฒนาขึ้น
  • ใช้ภาษาและเทคโนโลยีต่างๆ อาธิ เช่น Javascript
  ถัด ไป