• เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 20 - 25 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง การใช้งานผ่านระบบ

23-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.