• เพศชาย อายุ 24-35 ปี
 • พัฒนา Web Application
 • มีความรู้เรื่อง ASP.NET MVC

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี/โท ในสาขาบริหารธุรกิจ
 • ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 3 ปีทางด้านใดด้านหนึ่ง

26-May-17

 

Applied
 • A bachelor’s degree in Computer Sciences
 • 3 years’ experience in developing test plans
 • Minimum 3 years’ experience in managing IT project

26-May-17

 

Applied
 • AJAX, JavaScript, JQuery, Phone gap
 • experience in responsive Web with HTML5 1–5yrs.
 • XML, JSON, Framework, SQLite and OOP Concept

24-May-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 33 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science
 • ต้องมีความรู้และมีประสบการณ์ทำ Web Programmer

24-May-17

 

Applied
 • System Administrator
 • Linux
 • Windows

24-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ในด้านการออกแบบ
 • วิเคราะห์ระบบ System Analysis
 • System Design

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาโปรแกรมไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนา Web,Mobile App
 • ๋JAVA Software Developer

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 2 ปีทางด้านการพัฒนา software
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม C/C++

17-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.