• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้น

14 hours ago

 

Applied
  • Programming skills: Python and JavaScript
  • Experience in software development and deployment
  • Proficiency in English (oral and written)

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.