• ประสานงานการจัดทำแผนงานรวมในการพัฒนาระบบ
 • วิเคราะห์และออกแบบระบบตาม Requirement
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 - 30
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
 • 3 years Navision
 • 3 years DMS Implement
 • Navision, DMS, ERP, Roll-out

7 hours ago

THB45k - 55k /month

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

10 hours ago

THB35k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

10 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (SQL Statement, Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

10 hours ago

THB25k - 35k /month

Applied
 • Min 3 - 5 years experience in Analysis and Design
 • Background knowledge in OOP concept
 • At least SharePoint Development 2 year

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in IT, computer science,engineering
 • 3+ years for Java Developer
 • Experience in Java-related programming

14 hours ago

THB35k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • test processes maintaining test scenarios
 • test cases and test steps,Query and Oracle PL/SQL
 • SQL Statement, Store Procedure

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • SAP FI Consultant
 • Functional Consultant working with Consulting firm
 • Financial AP AR sub modules

23 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor’s Degree or higher
 • Good command of English

23 hours ago

 

Applied
 • Degree in Computer Science or related fields.
 • 5 years experiences in SAP Implementation.
 • Good command in English.

23 hours ago

 

Applied
 • Experience in implementing and / or support ERP.
 • Service minded, people oriented.
 • Strong Microsoft Office.

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experienced in using production management system.
 • Knowledge of production control systems software.
 • Knowledge of ERP.

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree
 • more than 5years experience
 • SME banking,banking and finance

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in IT, Computer Science,or related
 • 2-3 yrs exp in selling IT/ Software/ ERP/ CAD/CAM
 • Good Command in English/ No car is needed for work

23 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • 5+ years of commercial software development
 • Experienced in designing large scale system
 • Deep experience in one or more of C#, C++

23 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมดูแลระบบงานทางด้าน Web Application
 • ช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่ๆตามความต้องการ
 • ดูแลประสานงานกับ IT Outsource

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Skilled or interest in Big Data area
 • Exp in DataWarehouse, ETL and BI Tools
 • Teradata, Netezza, Exadata, Oracle, SAP-BW, HANA

23 hours ago

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • degree in computer engineering, computer science
 • 2-4 year experience in software (Java)
 • experience on Spring Framework

23 hours ago

 

Applied
 • Meeting and gathering requirements form users
 • Analysis requirements and mock up data
 • Demo / Proof of concept by product and solution

23 hours ago

 

Applied
 • Software engineer, IT job
 • POS and payment solutions
 • Job in Bangkok, Thailand

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Project Management
 • ERP implementation
 • Business process improvement

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Computer Science
 • 1 – 3 years’ experience in SQL developing
 • Experience in Monitoring and Installation

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Project Manager, Microsoft Dynamics AX
 • MS AX, Project management, ERP, Implementation
 • Project implementation

23 hours ago

 

Applied
 • Work for a leading electronics company
 • Strong in System Analysis and Design
 • Open for permanent or contract base

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master’s degree in Finance,Engineering,IT
 • Knowledge in IT and business acumen
 • Working Location: KBTG Tower, Changwattana

23 hours ago

 

Applied
 • NEW Graduates who love in JAVA language
 • You will be developed to be a professional
 • Working Location: KBTG Tower, Changwattana

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • NEW Graduates who love in JAVA language
 • You will be developed to be a professional
 • Working Location: KBTG Tower, Changwattana

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting, Finance, Accounts
 • 1-5 years’ experience in Oracle E-Business
 • Have to skill in Oracle EBS R12

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Oracle database or MS SQL Server
 • physical database design.
 • database data integrity.

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality
 • Have experience in Web Dev C#.Net VB.Net
 • SQL Server

23 hours ago

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • 2 years+ experience in programming JAVA Technology
 • experience in JSP, EJB, Spring, Struts, Hibernate
 • Strong analytical thinking & problem solving skill

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years+ experience in programming .NET Technology
 • Experience in C#.NET, VB.NET, ASP.NET, MVC
 • Strong in analysis and troubleshooting of software

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 0-5 years ’s experience in software development
 • Experience in .Net programming
 • Knowledge of MVC Framework

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Architecture Design
 • ASP.NET,C#.NET,VB.NET
 • .NET framework

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2 years' experience in COBOL Programmer
 • Experience in UNIX OS and Oracle Database is plus
 • Banking Industry

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Coding PL/SQLfor Migration, Integration
 • Experience in Banking Industry is advantage
 • Experience in Oracle database and MS Access

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years in Software Development
 • Strong experience in C#.NET, PL/SQL and Oracle
 • Experience in C#.NET and .NET MVC Framework

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Siebel 8 Consultant Certified Expert certificate
 • Knowledge Siebel 8.0 Essential is a plus
 • Design Siebel application

23 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ประยุกต์ใช้ HCM และ ดำเนินการทั้งระบบ
 • ออกแบบและสร้าง SAP HCM Success factor
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปี

23 hours ago

 

Applied
 • Degree
 • More than 6years of experience
 • SAP implementation

23 hours ago

 

Applied
 • Project management
 • Healthcare IT
 • IT projects

19-Jul-17

 

Applied
 • Min 5-7 yrs of Knowledge Management Experience
 • Exp. in Software Development or Business Analysis
 • Exp. in Sharepoint or Knowledge Management

19-Jul-17

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

19-Jul-17

THB35k - 70k /month

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

19-Jul-17

THB45k - 70k /month

Applied
 • Thai nationality, Male or Female
 • Experience in any SAP module
 • Knowledge in IT applications

19-Jul-17

 

Applied
 • 3 years experience
 • SuccessFactor or HCM Implementation
 • Presales & Demo experience is a plus

19-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.