• เพศชาย - หญิง สัญชาติไทย อายุ 29 - 39 ปี
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์งานทางด้านเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบ4ปีขึ้นไป

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท สาขา คอมพิวเตอร์ / ซอฟต์แวร์ / สารสนเทศ
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 2-4 ปี
 • ปฏิบัติงานประจำ ณ สวทช.(รังสิต) จ.ปทุมธานี

21-Oct-16

 

Applied
 • จบปริญญาตรีหรือโทสาขา Computer Engineering
 • สามารถเขียนโปรแกรมด้วย OOP
 • มีประสบการณ์ทำงานหรือพัฒนา Android app

21-Oct-16

 

Applied
 • experience using SQL Server, Oracle, MS Access DB
 • experience VB6, VB.NET, C#, Java Scripts, PL/SQL,
 • 3-5 years working in a factory quality improvement

21-Oct-16

 

Applied

SAP BASIS Support

en world Thailand

Bangkok Area - Pathumthani

 • SAP BASIS Administrator experience
 • 5 years experience in SAP support
 • Windows and Unix platforms

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Aircon Manufacturing
 • SAP Basis
 • MS Windows Server 2008, 2012, Oracle database

20-Oct-16

 

Applied
 • พัฒนาโปรแกรมระบบงานที่ใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
 • จัดทำ Infographic และ สื่อมัลติมีเดีย

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง สัญชาติไทย อายุ 28 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์งานทางด้านเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบ4ปีขึ้นไป

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 3+ years in Oracle Applications
 • Willing to work hands-on with the Oracle.
 • Other Oracle and ERP skills.

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Support and Maintenance of SAP technical infrastru
 • Manage SAP DR Strategy and Backup
 • Manage and control SAP user authorization

17-Oct-16

 

Applied
 • IT Support
 • System Admin
 • it help desk

07-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.