• ประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับ PHP, MySQL, JavaScript
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Great Career path and Development Program
 • Excellent Compensation Packages and Benefits
 • Regional Exposure

3 mins ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • Bachelor Degree in Computer Engineering or related
 • Developing Web Application and Web Services
 • at least 3-5 years working experience

3 mins ago

THB35k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • International company
 • Exciting technologies and projects
 • Great salary

3 mins ago

THB55k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • iOS Developer
 • Work with and learn Android
 • 60,000-90,000 baht

3 mins ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • knowledge of database management (SAP)
 • 15 years equivalent experience in IT function
 • knowledge in software/application development

3 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-35
 • Bachelor's Degree in Tourism, Hospitality
 • 1-5 years working experiences

3 mins ago

 

Applied
 • Information Security
 • Risk Management
 • ISRM

4 mins ago

THB90k - 120k /month

Applied
 • Experience in implementing and / or support ERP.
 • Service minded, people oriented.
 • Strong Microsoft Office.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s / Master’s degree in computer science
 • 10 years experiences in management of IT
 • Strong knowledge of SAP, Design

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ERP, IT Architect, project management
 • Solution delivery manager
 • IT strategies, Business Analyst

11 hours ago

 

Applied
 • Experience in Cloud system and architecture
 • Deliver presentation demonstration
 • Good knowledge of Virtual Desktop Infrastructure

12 hours ago

 

Applied
 • Selling Experience in IT services
 • Develop and execute sales plans
 • Determine a client business requirement

12 hours ago

 

Applied
 • More than 2-3 years' experience with Ruby
 • Strong Javascript skills and experience
 • Good understanding and strong programming

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experiences and background in Software Development
 • Web Development Languages
 • Database Management Systems

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 24 – 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผน และดำเนินการพัฒนา iOS แอพลิเคชั่น
 • ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า สาขาเกี่ยวกับ IT,
 • ประสบการณ์การพัฒนา iOS Native Application

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in Computer Engineer or Computer Science
 • Have experiences in installing, setting up
 • Have experience with Windows operating systems

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ERP, PHP, SQL,HTML
 • System improvement, Good in English communication
 • Interpersonal skills, problem solving

22 hours ago

 

Applied
 • Pre-Sales solution or related
 • Server, Storage, Virtualization, Software Solution
 • IT project and provide consulting

22 hours ago

 

Applied
 • Software Testing, System Test, Integration Test
 • Develop test case/ test scripts. Execute test.
 • Knowledge in SDLC is advantage

22 hours ago

 

Applied
 • GIS technology for supporting
 • Mapping
 • Geoinformatic, Geography

22 hours ago

 

Applied
 • IT Support
 • Hardware, Software
 • Computer

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Pre-Sales Support 3 Years
 • Experience in application and system
 • มีพื้นฐาน Java หรือ VB.net หรือ C#

22 hours ago

 

Applied
 • Have experienced on mobile platforms iOS, Android
 • Understands design pattern and User Interface.
 • Have knowledge in Hybrid, Titanium, Phone Gap

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • J2EE, JSP, Servlet, EJB, Ajax, JBoss, Java Bean,
 • Strut / spring / Hibernate Framework, Oracle
 • Develop application using with Java Technology

22 hours ago

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

22 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • 1-3 years experiences in application development
 • Good English both Speaking and Written
 • Knowledge of COBOL Programming

22 hours ago

 

Applied
 • Good Service-mind, Creative, Flexible, Responsible
 • Bachelor degree in IT related major
 • Minimum 1 year hands on C# programming

22 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • Experiences in Software Development
 • Knowledgeable in Internet, JAVA, C#, PHP, ASP.Net

22 hours ago

 

Applied
 • 5+ years of commercial software development
 • Experienced in designing large scale system
 • Deep experience in one or more of C#, C++

22 hours ago

 

Applied
 • PHP, CMS, CSS3
 • Laravel, Bootstrap
 • MongoDB, NoSQL, Node.js

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ERP, SCM, EAM, Finance solution implementation
 • 5 full-cycle projects, experience
 • 5 yrs as functional consultant experience

22 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • Design skill with complicated SQL
 • Skill in MySQL, MS SQL/Stored procedure
 • Design & Coding skill

22 hours ago

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Deep knowledge of the C# programming
 • 1-3 years of experience working as a developer
 • Strong Javascript and JQuery required

22 hours ago

 

Applied
 • Good understanding of the Oracle or MS SQL Server
 • Good knowledge of security management
 • Experience in code migration

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Autodialer supervisor
 • Avaya and Autodialer system
 • Banking, Leasing, Financial

22 hours ago

 

Applied
 • Bachelor in IT, computer science,engineering
 • 3+ years for Java Developer
 • Experience in Java-related programming

22 hours ago

THB35k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree in Computer Engineering or related
 • Developing Web Application and Web Services
 • at least 3-5 years working experience

22 hours ago

THB35k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Application Support Developer
 • Software Development
 • UAT / Testing

22 hours ago

 

Applied
 • Learn iOS and Android
 • Young start up environment
 • Competitive salary

22 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • 5 years’ experience in IT applications
 • Degree or higher in Computer Engineering
 • Good command of written and spoken English

22 hours ago

 

Applied
 • 5 years in IT related application, solution
 • Experience in project management
 • Good command of English

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fluent English
 • Has experience in auditing IT projects
 • Financial audit background is welcomed

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ERP Consultant
 • ERP implemention
 • Project Manager

22 hours ago

 

Applied
 • Analyzing, writing, testing and maintain software
 • tests planning and troubleshooting and correcting
 • Constantly updating technical knowledge

20-Feb-17

 

Applied
 • 2years exp in C#, Asp.Net or VB .NET programming
 • System analysis, develop,testing Web Application
 • Can join immediatly in adventage

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ERP, IT Architect, project management
 • Solution delivery manager
 • IT strategies, Business Analyst

20-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.