• เพศ หญิง/ชาย อายุ 21-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารการจัดการ,บริหารทรัพยากรมนุษย
 • มีประสบการณ์งานด้านงานบุคคลมาก่อน

6 hours ago

 

Applied
 • พัฒนาซอฟต์แวร์ มีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • Programming -CH.NET

16 hours ago

 

Applied
 • พัฒนาเว็บด้วย HTML,Responsive Design , Javascript
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในงาน User Interface

17 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในงาน front-end เช่น bootstrap, jQuery
 • พัฒนาเว็บด้วย Codeigniter framework หรือ MVC

17 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในงานด้วยภาษา SWIFT
 • มีวินัยและตรงต่อเวลา

17 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Science, IT
 • Have an experience in Java Development
 • Experience working with Spring MVC, Rest,Hibernate

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in PHP application development.
 • Practical knowledge of PHP, WordPress, jQuery, CSS
 • Ruby on Rails

19-Jan-17

 

Applied
 • Knowledge of Java, JavaScript, HTML, and SQL.
 • Knowledge of JasperReports, iReport, Selenium.
 • Good English command in both writing and reading.

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Managing or maintaining Windows Servers.
 • Specific Operating System experience.
 • Excellent troubleshooting experience.

19-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.