• เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์ และจัดทำโปรแกรม

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Computer Science
 • Strong leadership, initiative and follow through
 • Must have some experienced in Software design

13-Jan-17

 

Applied
 • Project Management, Lean and Six Sigma
 • Knowledge Management
 • SQL, xxx.NET, C#, JAVA and JAVA script

12-Jan-17

 

Applied
 • Development of real-time automation applications
 • MS Visual Studio development suite,C#, ADO.NET
 • MS SQL and/or Oracle DB

12-Jan-17

 

Applied
 • Data Analytics
 • Software development (Python, Java, C/C++)
 • Experience with statistical analysis software

12-Jan-17

 

Applied
 • Applied Analytics or Data Science
 • JMP, SAS, Python, Matlab, SPSS, and/or R
 • Computer Science, Statistics, Applied Math

12-Jan-17

 

Applied
 • C#.Net Programmer - Foreign Nationality
 • 3 years of work experience in .Net development
 • Knowledge in MVC5, Web APIs

09-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.