• มีความรู้ด้าน SD,MM,PP,FI,CO
  • มีความรู้เรื่องระบบ SAP เป็นอย่างดี
  • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

24-Jul-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • เขียนโปรแกรมหรือพัฒนาระบบด้าน ERP

21-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.