• มีความรู้ความเข้าใจทางด้านระบบฐานข้อมูล
  • มีพื้นฐาน Logic การเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี
  • กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง

22 hours ago

 

Applied
  • สัญชาติไทย อายุรพหว่าง 24-27 ปี
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม, คอมพิวเตอร์
  • ใช้เวลาในการเดินทางจากที่พักถึงบริษัทไม่เกิน 1 ชม.

22 hours ago

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
  • Bachelor’s or Master's degree in Computer Science
  • Being interested in developing Smartphone Applicat
  • iOS,OOP,SVN,GIT,XML,JSON,Framework,SQLite

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.