• รับผิดชอบงาน
 • ตรงต่อเวลา
 • เรียนรู้งานเร็ว

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Computer Science
 • Experiences in Software Development
 • Knowledgeable in Internet, JAVA, C#, PHP, ASP.Net

1 hour ago

 

Applied
 • J2EE, JSP, Servlet, EJB, Ajax, JBoss, Java Bean,
 • Strut / spring / Hibernate Framework, Oracle
 • Develop application using with Java Technology

1 hour ago

 

Applied
 • VB.NET, ASP.NET, C#.NET, Oracle, SQL, MS-SQL
 • At least 1 year of experience in Programming
 • Software development and following design spec

1 hour ago

 

Applied
 • 5+ years of experience in application / software
 • Any degree in computer science / Engineer / IT
 • Having experience in JavaScript, Jquery, and Ajax

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Javascript, JQuery, Angular
 • PHP, Git
 • MySQL, JIRA

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

1 hour ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • Experience at top tier management consulting
 • At least Bachelor's degree in Computer Science
 • A strong drive to make things happen

1 hour ago

 

Applied
 • Apple iOS Application, front end development
 • iOS Developer,
 • software developer

2 hours ago

 

Applied
 • Design, develop and implement Android applications
 • Maintain and update existing Android applications
 • Provide documentation of all new developments

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Computer Science
 • 2 ปีขึ้นไป ในงานวางแผนพัฒนาโปรแกรม

13 hours ago

 

Applied
 • Design, Implement, maintenance and develop
 • Contact Center Software Solution and warehouse
 • VB.Net, Java, C#, VB6, DynamicAX, MS SQL, PHP,HTML

14 hours ago

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Write “clean”, well-designed code
 • Produce detailed specifications
 • Test and troubleshoot core product technologies

14 hours ago

 

Applied
 • At least 2 years of proven experience in a PHP
 • Prior experience in complex Web development
 • Confident communication skills

15 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years work experience as web developer
 • Good command of English is required
 • Great salary and benefits

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 28 ปี
 • ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ทางด้าน IT แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

23 hours ago

 

Applied
 • Develop website: Java, JSP, servlets, MySQL, PHP
 • 0-5 yr in develop websites,social network,HTML/CSS
 • iOS/ Android Dev,OOP concept,Portal CRM,SQL

23 hours ago

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

23 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • Bachelor in IT, computer science,engineering
 • 3+ years for Java Developer
 • Experience in Java-related programming

23 hours ago

THB35k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • C#.Net,VB.Net,ASP.Net
 • developer,software developer
 • software engineer,โปรแกรมเมอร์

23 hours ago

 

Applied
 • JAVA .NET DB2 WebSphere.
 • SDLC process/ CMMI
 • Strong Open platform Technology

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Software
 • Account Manager
 • Sales

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Skilled or interest in Big Data area
 • Exp in DataWarehouse, ETL and BI Tools
 • Teradata, Netezza, Exadata, Oracle, SAP-BW, HANA

23 hours ago

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • 3 years’ experience in IT standard/ITIL
 • Knowledge in ISO20000 or ITIL will be an advantage
 • Familiarity with IT Service Management

23 hours ago

 

Applied
 • Thai national. Relevant IT Experience: 3+years
 • Strong knowledge and experience with .NET
 • Worked with VB, C# and ASP.NET

23 hours ago

THB55k - 120k /month

Applied
 • Thai national. Relevant IT Experience: 5+years
 • Experienced in working with ArcGIS products
 • Strong knowledge on ArcObject is mandatory

23 hours ago

THB55k - 120k /month

Applied
 • Thai national. Relevant IT Experience: 3+years
 • Strong knowledge and experience with MS SharePoint
 • Customize SharePoint page using HTML,CSS and Java

23 hours ago

THB55k - 120k /month

Applied
 • To manage the consultants team for ERP, DMS
 • good knowledge in Dealer management
 • Good in English

20-Jan-17

THB70k - 90k /month

Applied
 • Years of experience in the job role: 3-4 years
 • Competency/Skills. Java. PHP. Oracle. MySQL
 • Communication both Thai and English.

19-Jan-17

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

19-Jan-17

THB16k - 20k /month

Applied
 • years’ experience in solution architecture
 • Strong software development background - Java
 • experience within the banking sector

19-Jan-17

 

Applied
 • 3-6 years in application development projects
 • Experience in COTS, GOTS & custom-built solutions
 • Experience with SQL Server and Oracle

19-Jan-17

 

Applied
 • 1 - 6 years experience in iOS or Android
 • Bachelor's Degree in Computer, IT or related
 • Having experience in developing Swift or JAVA

19-Jan-17

 

Applied
 • He has to has strong business sense, work fast
 • He must have strong IT, mobile, web application
 • He manage overall pictures to get the product sold

19-Jan-17

 

Applied
 • Work with one of world's leading telecom companies
 • Open to candidates with expertise in data analysis
 • Build a rich and rewarding career

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • One of the world's leading telecommunication
 • Experience in DevOps and Linux platform
 • Build a rich and rewarding career

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • One of the world's leading telecom companies.
 • Experience in web development using agile.
 • Build a rich and rewarding career.

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Project management across Asia-Pacific region.
 • Global technology and services provider.
 • Work in an international environment.

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Project coordination across Asia-Pacific region.
 • Advise executives in efficient management.
 • Opportunity to work in international environment.

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • One of the world's leading gaming companies.
 • Experience in writing dialogue for a social game.
 • Build a rich and rewarding career.

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Work with the leading property search engine
 • Design and Implementing website functions
 • Leading international property portal company

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • One of the world's leading gaming companies
 • Experience in software development
 • Build a rich and rewarding career

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • One of the world's leading telecommunication
 • Experience in DevOps and Linux platform
 • Build a rich and rewarding career

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • One of the world's leading telecom companies.
 • Experience in web development using agile.
 • Build a rich and rewarding career.

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Pre-Sales Support 3 Years
 • Experience in application and system
 • มีพื้นฐาน Java หรือ VB.net หรือ C#

19-Jan-17

 

Applied
 • Thai Nationality Only
 • Develop Web Application
 • Proficient and Experienced in Database System

19-Jan-17

 

Applied
 • Background in .NET, Java
 • experience in system Analysis and IT- Coordinator
 • Designed and Analysis process of project

19-Jan-17

 

Applied
 • Male /Female age over 22 years old, Only Thai
 • 2 years exp. of app. development software
 • iOS ,Asp,.net, MV C+,C# / 25K - 40K

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor’s Degree or higher
 • Good command of English

19-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.