• ชาย / หญิง อายุ 23-35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ และประสบการณ์ด้าน Server

25-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • ดูแลควาบคุม ระบบ IT ของบริษัททั้งระบบ
  • ดูแลระบบ GPS ติดตามรถขนส่งสินค้า
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท

24-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.