• ปริญญาตรี และหรือเทียบเท่า สาขา คอมพิวเตอร์
  • ต้องมีประสบการณ์การ Support Application และ ERPP
  • มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานฐานข้อมูล เช่น MS-SQL

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี และหรือเทียบเท่า สาขา คอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ด้าน IT Support / Helpdeskอย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะในการสื่อสาร วิเคราะห์และแก้ปัญหา Hardware

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • ชาย / หญิง อายุ 23-35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ และประสบการณ์ด้าน Server

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.