• จัดวางระบบสารสนเทศขององค์กร
 • ทำการตรวจสอบการทำงานของระบบ Network
 • มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน มีทักษะในการสื่อสาร

19 hours ago

 

Applied
 • SAP application more than 5 years up.
 • Computer literate and knowledge on MM, PP
 • Good command of English speaking and writing..

19 hours ago

 

Applied

Programmer

Fabrinet Co., Ltd.

Bangkok Area - Pathumthani

 • Software Developer
 • Programmer
 • Application Developer

19 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้าน PHP, HTML, CSS และ SQL
 • มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

19 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง สัญชาติไทย อายุ 29 - 39 ปี
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์งานทางด้านเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบ4ปีขึ้นไป

23-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • IT system analyst
 • Programmer
 • computer engineering

23-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s in Computer Engineering, Computer Scien
 • 3-5 years experience in Oracle EBS Financial
 • Programming skill in PL/SQL, XML, C#

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Support ERP
 • Java and Net Framework programming
 • MS office application

19-Jan-17

 

Applied
 • Programmer
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
 • ปริญญาตรี สารสนเทศศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

19-Jan-17

 

Applied
 • Able to work hard and work under pressure.
 • Highly responsible and self-motivated.
 • Fresh Graduate also welcome.

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in Computer Science or related field
 • 5 years of application support managing
 • Proven cases of delivering quantifiable business

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.