• สามารถพัฒนาโปรแกรมตามที่ระบุไว้ได้
 • มีความสนใจในการเขียนโปรแกรม
 • ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in IT related fields.
 • 2-5 Years of Experience in Native iOS development
 • Experience with web service integration

18 hours ago

 

Applied
 • Passion in Coding to build the Worldclass App
 • Experience in Business Enterprise or Startup
 • Work with great & sincere team to growth together

29-May-17

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ในด้านการออกแบบ
 • วิเคราะห์ระบบ System Analysis
 • System Design

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาโปรแกรมไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการพัฒนา Web,Mobile App
 • ๋JAVA Software Developer

29-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop Blockchain smart-contract (chaincode)
 • Hands on experience with Golang programing
 • Development of Hyperledger Fabric blockchain

29-May-17

 

Applied
 • Manage & Develop ETL process using Pentaho data
 • ETL developers to support KBTG's Blockchain App
 • Hands on experience with ETL solution

29-May-17

 

Applied
 • Serve as part of a KBTG Blockchain team
 • Build web application to provide REST API service
 • Experience with Node.js programing

29-May-17

 

Applied
 • Bachelor/Master’ degree in Com Eng, Com Sci, etc
 • Experience in Banking and Finance Sector
 • Knowledge in banking products

26-May-17

 

Applied
 • Java, .Net
 • Knowledge in banking products e.g. Mobile
 • Experience in application development

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 24-35 ปี
 • พัฒนา Web Application
 • มีความรู้เรื่อง ASP.NET MVC

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน35 ปี
 • ปวช.ขึ้นไป ด้านเทคโนฌลยีสารสนเทศ
 • เคยผ่านงานด้านบริหารสารสนเทศมาก่อน

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี/โท ในสาขาบริหารธุรกิจ
 • ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 3 ปีทางด้านใดด้านหนึ่ง

26-May-17

 

Applied
 • A bachelor’s degree in Computer Sciences
 • 3 years’ experience in developing test plans
 • Minimum 3 years’ experience in managing IT project

26-May-17

 

Applied
 • 2 years experiences with Codeigniter
 • CSS Bootstrap will be advantage
 • PHP, Javascript , JQuery , Ajax , Json , Sql

25-May-17

 

Applied
 • iOS applications and integration with back-end
 • Objective-C, Swift1, Swift2 and Cocoa pot
 • Working Location: KBTG Tower, Changwattana

24-May-17

 

Applied
 • Analytical Thinking
 • 1 year experience
 • Able to work at Sathorn, Bangkok

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • A degree in marketing or a professional marketing.
 • Advanced English for both writing and speaking.
 • Work background in Digital Agency.

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • AJAX, JavaScript, JQuery, Phone gap
 • experience in responsive Web with HTML5 1–5yrs.
 • XML, JSON, Framework, SQLite and OOP Concept

24-May-17

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 33 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science
 • ต้องมีความรู้และมีประสบการณ์ทำ Web Programmer

24-May-17

 

Applied
 • System Administrator
 • Linux
 • Windows

24-May-17

 

Applied
 • COBOL programmer
 • Technical Consultant
 • IT outsource,Phatumthani

24-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 2 ปีทางด้านการพัฒนา software
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม C/C++

17-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.