• ประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับ PHP, MySQL, JavaScript
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

15 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบและพัฒนาแอพลิเคชั่น
 • เขียนโปรแกรม โดยเฉพาะ Android Java Objective-C
 • ใช้ภาษา Swift หรือ Object C

15 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 yrs to manage project software develop
 • Experience in manage software development teams
 • Experience in developing B2B e-Commerce system

1 hour ago

 

Applied
 • Minimum of 3 years experiences in C#/VB/ASP .NET
 • Web/Mobile/Desktop Application Development
 • Familiar with OOP and strong knowledge in Database

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of 3 years experiences in Java programming
 • Web/Mobile/Desktop Application Development
 • Familiar with OOP and strong knowledge in Database

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • พัฒนา Web application ด้วย PHP, ASP.Net
 • เขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ตามเงื่อนไข
 • ดูแลรักษาระบบ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ application

15 hours ago

 

Applied
 • System Analyst
 • Programmer (JAVA)
 • Java Programmer

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree of Computer Science
 • 3 year of experience in software
 • Knowledge of software development

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Recruit, motivate, mentor, and lead the best
 • At least 2 years of people management
 • Manage technology support to develop business

15 hours ago

 

Applied
 • Experience with managing the development team
 • Develops & leads IT strategic planning
 • 3+ years of management/ leadership experience

15 hours ago

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web) หรือ C#.NET (Win)
 • SQL Server หรือ Oracle
 • Object Oriented Programming (OOP)

15 hours ago

THB20k - 35k /month

Applied
 • Excellent ODI ETL design or SSIS ETL design
 • Strong ETL Concept
 • SSIS ETL design

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Computer Science
 • Experience in software programming or application
 • Good understanding of major operating

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • -Has >5 years of experience in SAP is a must
 • Has gone through at least 2 implementation cycles
 • A recognised degree in related fields

15 hours ago

Above THB70k /month

Applied
 • Experience in SAP BI/BW
 • Minimum1-3 end to end implementation
 • Above 5years of experience in creating requirement

15 hours ago

Above THB70k /month

Applied
 • Cross Platform Mobile Developer
 • Ionic Framework, Phone Gap, Cordova
 • JavaScript, TypeScript, Angular2

15 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • Strong data analyst and Microsoft Excel, SQL
 • Fluent in English, good in communication
 • Experience in software and product management

15 hours ago

 

Applied
 • Design and develop IS applications
 • experience in IS&IT
 • Good Command in English

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male between age 28 - 38 Years old
 • Experience with Dynamics AX is a must
 • Able to communicate well in English

15 hours ago

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree in IT Engineering
 • Storage Area Network (SAN)
 • Design, Build and Administrate (All Mandatory)

15 hours ago

 

Applied
 • Full loop Dynamics AX experience
 • Work well with startup team
 • Communicate well in English

15 hours ago

THB45k - 90k /month

Applied
 • Project Management
 • Management information systems
 • ERP

15 hours ago

 

Applied
 • Degree in Computer Science, Software Engineering
 • Experience in Spring, Strut, Hibernate
 • Experience in HTML5, Web-Service, JSON

15 hours ago

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Performs related duties as assigned.
 • Document archiving for monthly progress
 • Maintenance SAP ECC 6.0 Module (FI, FM ,AR)

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Computer Engineering or related
 • Developing Web Application and Web Services
 • at least 3-5 years working experience

15 hours ago

THB35k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Great Career path and Development Program
 • Excellent Compensation Packages and Benefits
 • Regional Exposure

15 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • International company
 • Exciting technologies and projects
 • Great salary

15 hours ago

THB55k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • iOS Developer
 • Work with and learn Android
 • 60,000-90,000 baht

15 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • knowledge of database management (SAP)
 • 15 years equivalent experience in IT function
 • knowledge in software/application development

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-35
 • Bachelor's Degree in Tourism, Hospitality
 • 1-5 years working experiences

15 hours ago

 

Applied
 • Information Security
 • Risk Management
 • ISRM

15 hours ago

THB90k - 120k /month

Applied
 • Experience in implementing and / or support ERP.
 • Service minded, people oriented.
 • Strong Microsoft Office.

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s / Master’s degree in computer science
 • 10 years experiences in management of IT
 • Strong knowledge of SAP, Design

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ERP, IT Architect, project management
 • Solution delivery manager
 • IT strategies, Business Analyst

21-Feb-17

 

Applied
 • Experience in Cloud system and architecture
 • Deliver presentation demonstration
 • Good knowledge of Virtual Desktop Infrastructure

21-Feb-17

 

Applied
 • Selling Experience in IT services
 • Develop and execute sales plans
 • Determine a client business requirement

21-Feb-17

 

Applied
 • More than 2-3 years' experience with Ruby
 • Strong Javascript skills and experience
 • Good understanding and strong programming

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Experiences and background in Software Development
 • Web Development Languages
 • Database Management Systems

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 24 – 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผน และดำเนินการพัฒนา iOS แอพลิเคชั่น
 • ปริญญาตรี หรือ สูงกว่า สาขาเกี่ยวกับ IT,
 • ประสบการณ์การพัฒนา iOS Native Application

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in Computer Engineer or Computer Science
 • Have experiences in installing, setting up
 • Have experience with Windows operating systems

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ERP, PHP, SQL,HTML
 • System improvement, Good in English communication
 • Interpersonal skills, problem solving

21-Feb-17

 

Applied
 • Pre-Sales solution or related
 • Server, Storage, Virtualization, Software Solution
 • IT project and provide consulting

21-Feb-17

 

Applied
 • Software Testing, System Test, Integration Test
 • Develop test case/ test scripts. Execute test.
 • Knowledge in SDLC is advantage

21-Feb-17

 

Applied
 • GIS technology for supporting
 • Mapping
 • Geoinformatic, Geography

21-Feb-17

 

Applied
 • IT Support
 • Hardware, Software
 • Computer

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Pre-Sales Support 3 Years
 • Experience in application and system
 • มีพื้นฐาน Java หรือ VB.net หรือ C#

21-Feb-17

 

Applied
 • Have experienced on mobile platforms iOS, Android
 • Understands design pattern and User Interface.
 • Have knowledge in Hybrid, Titanium, Phone Gap

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • J2EE, JSP, Servlet, EJB, Ajax, JBoss, Java Bean,
 • Strut / spring / Hibernate Framework, Oracle
 • Develop application using with Java Technology

21-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.