• มีความรู้ความเข้าใจทางด้านระบบฐานข้อมูล
  • มีพื้นฐาน Logic การเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี
  • กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง

27-Jun-17

 

Applied
  • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 33 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science
  • ต้องมีความรู้และมีประสบการณ์ทำ Web Programmer

23-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.