• สัญชาติไทย อายุรพหว่าง 24-27 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม, คอมพิวเตอร์
 • ใช้เวลาในการเดินทางจากที่พักถึงบริษัทไม่เกิน 1 ชม.

17-Feb-17

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจทางด้านระบบฐานข้อมูล
 • มีพื้นฐาน Logic การเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี
 • กระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบสูง

17-Feb-17

 

Applied
 • Thai Nationality, age not over 30 years old
 • Bachelor’s in Computer Science or other IT
 • 2 years working experience in coding with c#

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only , Male or female
 • Degree or higher in IT or Computer Science
 • 3 years working experience in software development

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • degree or diploma in computer Science
 • Minimum 4 years RPG programming experience
 • User support will be required

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in Computer Engineering, Computer Science
 • 2-3 years in programming skill, C++
 • Have Knowledge Linux Cent OS knowledge

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.