• มีความรู้เบื้องต้นงานด้าน Network
  • สามารถดูแลด้าน Hardware, Software, Visual Audio
  • เขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา php, jsp, asp.net(c#) ได้

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.