• ปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านเว็บแอพลิเคชั่น
 • มีความรู้และทักษะด้าน Content Management System

9 hours ago

 

Applied

Programmer

Fabrinet Co., Ltd.

Bangkok Area - Pathumthani

 • Software Developer
 • Programmer
 • Application Developer

9 hours ago

 

Applied
 • IT system analyst
 • Programmer
 • computer engineering

23-Jan-17

 

Applied
 • Programmer
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
 • ปริญญาตรี สารสนเทศศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

19-Jan-17

 

Applied
 • วางระบบ Network ในโรงงานและบริษัท
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสารสนเทศ ,คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 1-3 ปี

19-Jan-17

 

Applied
 • Network Engineer
 • Network
 • computer engineering

18-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.