• วางระบบ Network ในโรงงานและบริษัท
  • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาสารสนเทศ ,คอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 1-3 ปี

02-Dec-16

 

Applied

Programmer

Fabrinet Co., Ltd.

Bangkok Area - Pathumthani

  • Software Developer
  • Programmer
  • Application Developer

30-Nov-16

 

Applied
  • IT system analyst
  • Programmer
  • computer engineering

30-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.