• เพศ ชาย/หญิง อายุ 28-35 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านไอทีไม่น้อยกว่า 2 ปี

01-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.