• สามารถทำเวปแบบ Responsive ได้
 • 1-2 ปีขึ้นไป ด้านการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์

12 hours ago

 

Applied
 • วิเคราะห์และ ออกแบบระบบ warehouse
 • ,ประสานงานกับ IT developer
 • บริหารระบบ และ Networks รวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆ

23 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 1 ปีทางด้านการพัฒนา ระบบ Application
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม C#

17-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 1 ปีทางด้านการพัฒนา Web Application
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้าน Web Technology PHP

17-May-17

 

Applied
 • Male / Female age not over 27 years old
 • Knowledge in TCP/IP protocol, routing, switching
 • Fresh graduate also welcome

17-May-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา การใช้งาน Application/Software
 • ใช้ภาษา VB.Net หรือ ASP.Net หรือ PHP (Framwork)ได้
 • ใช้ภาษา SQL ในการเข้าถึงข้อมูล เช่น Oracle

17-May-17

 

Applied
 • วิเคราะห์และ ออกแบบระบบ warehouse
 • ,ประสานงานกับ IT developer
 • บริหารระบบ และ Networks รวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆ

15-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.