• ตรวจสอบ แก้ไขปัญหา การใช้งาน Application/Software
  • ใช้ภาษา VB.Net หรือ ASP.Net หรือ PHP (Framwork)ได้
  • ใช้ภาษา SQL ในการเข้าถึงข้อมูล เช่น Oracle

17-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.