• จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์กระจายสินค้า
  • บันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆลงในงบการเงิน P&L Statement
  • มีส่วนรววมในการจัดทำงบประมาณประจำปี

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • Thai nationality, aged 30-45 years old
  • Bachelor’s degree in the Accounting or Financial
  • 6 years of experience at the management level

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.