• วิเคราะห์ พิจารณาและกลั่นกรองบัญชีเช่าซื้อ
  • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ และงานขาย
  • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และรักความก้าวหน้า

26-May-17

 

Applied
  • Bachelor degree or above in Accounting
  • Strong numerical and analytical skills
  • 5 years financial, cost experience

18-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.