• ปริญญาตรี (สาขาการบัญชี) ขึ้นไป
  • จัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทฯ
  • จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน

23-Jan-17

 

Applied
  • Accounting, Finance, Marketing
  • 4 years direct experience in lending or experience
  • Lending and financial statement knowledge

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • At least Bachelor Degree in Accounting / Finance
  • At least 5 years in accounting / financial
  • Able to leader team and good communication

18-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.