• จบปริญญาตรีบัญชีบัณฑิตหรือสูงกว่า
  • มีประสบการณ์การทำบัญชีต้นทุนไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • มีประสบการณ์การทำบัญชีเพื่อการบริหาร

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • Male/Female, Thai Nationality, Age 35 - 45
  • Bachelor’s degree in Accounting
  • 3-5 years working experience in Accounting,

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.