• ปริญญาโท - เอก สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการสอนหรืองานวิชาการ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

13 hours ago

 

Applied
 • Costing with electronics manufacturing companies
 • Good command of English
 • Can work in Navanakorn Estate

24-Apr-17

 

Applied
 • Experience in costing - Electronic Manufacturing
 • Good command of English
 • Work in Navanakorn Estate

24-Apr-17

 

Applied
 • accounting in Asia Pacific
 • Budget control & Investment
 • cost kaizen activity

20-Apr-17

 

Applied
 • พนักงานวิเคราะห์งบประมาณและกองทุน
 • พนักงานวิเคราะห์งบประมาณและกองทุน
 • พนักงานวิเคราะห์งบประมาณและกองทุน

18-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์การวางแผนการเงินระยะสั้นและระยะยาว
 • จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิปริญญาตรี การเงิน การธนาคาร 3 ปีขึ้นไป

13-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.