• ปริญญาตรีทางด้านการเงินหรือบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำและตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
  • พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

18 hours ago

 

Applied
  • Bachelor/Master’s degree in Finance, Mathematics
  • Experience in Banking, Finance
  • Knowledge in banking products e.g. CRM

24-Oct-16

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 30 เป็นต้นไป
  • ปริญญาตรี สาขา บัญชีและการเงิน /สถิติประยุกต์
  • ประสบการณ์ด้านบริหารจัดการด้านการเงิน

24-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.