• แนะนำและจองโรงแรมให้กับลูกค้า
  • ใช้ระบบจองตั๋ว Galileo และ/หรือ Amadues ได้
  • มีประสบการณ์ด้านการออกตั๋วเครื่องบิน

24-Jul-17

 

Applied
  • Warehouse operation
  • Process improvement
  • Inventory control

20-Jul-17

 

Applied
  • degree in Hospitality Management, Business Admin
  • 1 - 3 years’ experience in hotel or airline
  • Female with good personality, service-minded

12-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.