• แนะนำและจองโรงแรมให้กับลูกค้า
  • ใช้ระบบจองตั๋ว Galileo และ/หรือ Amadues ได้
  • มีประสบการณ์ด้านการออกตั๋วเครื่องบิน

38 mins ago

 

Applied
  • Exciting role with multinational chemical company
  • Flexible working arrangements
  • Dynamic team, significant growth opportunities

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • Lead all aspects of distribution
  • One of the most respected global industry firms
  • Play a key role in the supply chain team

20-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.