• ดูแลรับผิดชอบงานภูมิทัศน์/งานเพาะชำ/งานปลูก
  • ปวส-ปริญญาตรี สาขา พืชสวน/เทคโนโลยีภูมิทัศน์
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในสายงาน

24-Apr-17

 

Applied
  • Degree in Science / Chemical Engineering
  • Min 2 years of relevant experience
  • experience product registration

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.