• เพศชาย / อายุ 35-45 ปี
  • ประสบการณ์ในการบริหารงานคลังสินค้า 8 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร

05-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.