• วุฒิปริญญาตรี สาขา ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

05-Dec-16

 

Applied
 • Global Brand company
 • Golden Opportunity
 • Director level

01-Dec-16

Above THB160k /month

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • เพศหญิง อายุ 28 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

 

Applied
 • Technical Support of Market Strategy
 • Product Development ans launching
 • People Management

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Manage and control sales functions
 • Sales plan and activities to ensure target achieve
 • Developing effective sales strategies

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Website content translation
 • Analyse language specific data
 • Fluent HK-Cantonese & excellent writing skills

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Biology, Entomology, Veterinary
 • Willingness to learn and develop one's talent
 • Develop and implement operational trainings

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • One of the biggest FMCG company
 • Central Bangkok
 • Part of a strong finance team

29-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.