• เพศชาย วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านดูแลพันธุ์ไม้ 3-5 ปี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

02-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.