• วุฒิ ปวส. ด้านพืชศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • รักงานเกษตร ขยัน อดทน
  • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ จะพิจารณา

7 hours ago

 

Applied
  • ดูแลรับผิดชอบงานต้นไม้และงานสวน
  • จัดหาผู้รับเหมางานต้นไม้ งานสวน
  • จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานภูมิทัศน์

25-Apr-17

 

Applied
  • เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิ ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี สาขา การเกษตร
  • ควบคุมงานจัดสวน ดูแลสภาพโครงการ

22-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.