• ดูแลรับผิดชอบงานต้นไม้ งานสวน ภูมิทัศน์ของบริษัท
  • ควบคุมและดูแลการปลูกต้นไม้และการจัดสวน
  • จัดหาผู้รับเหมางานต้นไม้ งานสวน รวมทั้งควบคุม

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.